Besøk i Kvimarka av NAV HÅ og arbeidsminister Anniken Haugli

I dag hadde vi besøk av Nav Hå, og selveste Arbeidsminister Anniken Haugli i anledning Prima Jæren sitt samarbeid om arbeidspraksis.

Vi startet i februar et prosjekt sammen med Nav Hå, der vi tar personer inn i bedriften som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet.

Dette samarbeidet har både gitt bedriften og ikke minst kandidatene en positiv erfaring.

Prima Jæren er opptatt av å gi sjansen til folk som ønsker å komme enten inn eller tilbake til arbeidslivet. Vi har en klar målsetting om at arbeidstrening skal hjelpe dem over i fast arbeid.

Dette er en vinn- vinn situasjon for alle parter. Vi får flinke folk, kandidatene som trenger hjelp får selvtillit og arbeidserfaring. Samfunnet vinner ved at man trekker folk bort fra å motta penger til å bidra.

Dette prosjektet hadde kommet Arbeidsministeren for øre, og hun synes dette hørtes så spennende ut, at hun ville komme på besøk for å høre mer.

Prima Jæren og Nav Hå synes det er stor stas at Arbeidsministeren tar seg tid til å høre om prosjektet, som vi håper skal gi mange arbeidsplasser på sikt.

Vi takker for besøket og ønsker hjertelig velkommen tilbake.

Prima Jæren.