Alle våre gode produsenter

På bakgrunn av diverse presseoppslag, går vi ut fra at de aller fleste er kjent med data angrep på Nortura. Dette har fått en indirekte konsekvens for Prima Slakt, de som har slaktet i desember har vi hatt en god dialog med. Utbetalinger av avregninger er nå i rute.

Status er at vi har leie-slaktet gris hos Fatland. Vi regner med at dette vil fortsette mandag og tirsdag, neste uke, deretter håper vi at vi at vi er tilbake til normalen igjen.

Vi starter mandag med slakt av storfe. Siden situasjonen har vært uoversiktlig og det har vært vanskelig å se alle konsekvenser, finner vi det riktig å informere om at det eventuelt kan skje forsinkelser som følge av uforutsette forhold. Dette er knyttet til Husdyrkontrollen, Animalia osv. Men vi håper og tror at dette går etter planen.

«Mitt Prima» ligger dessverre nede for å hente ut slakteopplysningene, her er vi litt usikre på når tid vi kan forvente dette oppe og gå igjen. All innmelding går via e-post til reidun@prima.as eller tlf. 51798600.  Vær ikke redde for å ta kontakt med undertegnende eller andre i Prima Slakt om dere lurer på noe.

Vi beklager virkelig det inntrufne.

Vil samtidig takke dere alle gode produsenter for godt samarbeid i 2021 og ønsker dere alle Godt Nytt Prima År.

MvH

Prima Slakt AS

Harald Reime