Agder Angus

Det skjer i Agder

 

Vi treffer Rune Undheim på stand i Seljord. En tydelig «stolt» seniorbonde fra Finsland og Agder, er ivrig etter å fortelle om prosjektet Agder Angus.  

Rune Undheim

Status så langt for Agder Angus  

Det er viktig å understreke at Agder Angus er et prosjekt der både Fylkesmannen er inne med støtte til å utvikle konseptet. Videre har Innovasjon Norge vært med i planleggingsfasen, og bidratt med verdifulle innspill for å sikre målbildet for de produsentene som vil satse. Som produsenter er vi svært glade for at Prima og Nortura står sammen om å sikre oss som produsenter, den aller beste totaløkonomi for denne satsingen. Samarbeidet er sammensatt fra kostnadseffektivitet, til høyere pris på kvalitet ut i markedet.  

Rune er fornøyd med engasjementet for prosjektet så langt. Vi har fått mange navn på listen over interesserte, samtidig understreker Rune at det er nå det starter. Det er nå vi skal sette opp den grunnmuren som skal bære prosjektet trygt videre i mange år. 

Hva er viktig for AA fremover     

Vi må sørge for at prosjektet blir presentert på en riktig og god måte for produsent-miljøet i Agder. Vi skal nå bygge et «fyrtårn» til eksempel på hvordan et storfe-nav kan være bygget opp og kan fungere optimalt.  

Hvilke forventninger har du til Agder Angus 

Nå tar den ellers så sindige seniorbonden fra Finsland litt av. Dette skal bli et løft for hele Agder, det er vår visjon. Målet er at alle som arbeider med mat, kvalitet, kulturlandskap og ikke minst å selge Agder som turist destinasjon, tar eierskap. Vi skal bygge merkevare for Agderjordbruket. Vi skal utvikle identitet til område, kvalitet og kultur.  Dette er viktige faktorer som skal løfte motivasjonen til nye matprodusenter inn i Agder fylkene. Det er viktig at også kommunene kommer på banen i satsingen. Vi skal løfte i flokk, sier Rune entusiastisk. Han avslutter med å presisere:  Vi har etablert en prosjektgruppe, som blir ledet av Leidulv Nesgård. Det at vi har fått en slik kapasitet til å lede prosjektet, har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har allerede.  

Rune «brenner» for at Agder skal bli en viktig premiss-leverandør på høykvalitetskjøtt av Angus, han er en av de produsentene som vet at kvalitet ikke kommer av seg selv. Det handler om å legge stein på stein, gjennom foring stell og avl. 

Det skal lønne seg å produsere kvalitet. I Agder har vi svært gode forutsetninger til å omdanne naturens vekster til kjøtt med høg spisekvalitet og smakelighet. Store beiteområder venter på å bli tatt i bruk. Som en av de viktigste forutsetninger i verdikjeden der høymarmorert kjøtt er siste ledd i kjeden.  

Agder Angus handler om å samarbeide, og å lykkes i felleskap. Vi skal være effektive, rasjonelle og dyktige til å skape resultater. Det er viktig å presisere at det ikke er størrelsen på produksjonen som er avgjørende for resultatet. Verdien som skapes gjennom samarbeidet Agder Angus overrisler alle deltakere +++   

Vi skal levere bygningsløsninger som er effektive, rasjonelle og billige. De skal stå i forhold til lokale bygge-tradisjoner i Agder, og være en god ramme for produksjon.  

 

Dyrskue i Lyngdal  

På stand på Dyrskue i Lyngdal finner vi prosjektleder Leidulv Nesgård. Nesgård har en historie som for alltid vil knytte han til landbruk og næringsutvikling i Lister-regionen. 

Han er tidligere rektor ved Lyngdal Jordbruksskole/KVS-Lyngdal, og sist men ikke minst har han vært leder av Lygna Næringshage, Vekst i Lyngdal og dessuten prosjektet Ny giv for landbruket i Lyngdal. Den sindige trønderen brenner etter å skape resultater, og å løfte Agderregionen.  

Leidulf Nesgård

 

Vi ber Nesgård komme med tre viktige bærebjelker for Agder Angus 

Det må legges grunnlag for god økonomi i kjøtt produksjon i Agder. Det må være tydelig og synlig, at det lønner seg å produsere kvalitet.  Dette er en svært viktig forutsetning for å motivere og legge grunnlag for langsiktig merkevarebygging. 

Det er viktig å skape resultater i samarbeidet. Dette fører til et eierskap som går dypere enn bare egen produksjon. Vi skal sammen skape et utstillings vindu for Agder, som er med å skape entusiasme og kreativitet som går langt utenfor landbrukets tradisjonelle rammer.  

Agder har store beite-ressurser. Disse skal først og fremst utnyttes til kvalitetsproduksjon av kjøtt. Konsekvensen av samarbeide og beitebruk, er et levende kulturlandskap, som bedre enn noen annet selger natur, kultur og matproduksjon i Agder.   

Vi kan ikke annet enn ønske Agder Angus lykke til videre i dette viktige regionale prosjektarbeidet.  

 

 

Magnar Sandanger