Agder Angus løfter regionalt

01.11.2017 kunne prosjektleder for Agder Angus og seremonimester for kvelden, Leidulv Nesgård, ønske en forsamling på over 80 fremtids tenkende bønder velkommen til samling på Rosfjord Hotel.

Prosjekt AA (Agder Angus) ble presentert med utgangspunkt i organisering av en biff-ring pilot. Vi er i underskudd på storfekjøtt, AA er redskapet som skal bidra til å sette kvalitets produksjon av kjøtt på dagsorden.  Prosjektet skal bidra til økt bruk av store ubrukte beiteområder i Agder fylkene.            

 Samarbeide om kvalitets-reisen

Under denne overskriften innledet Harald Reime, daglig leder i prima Slakt AS, sitt foredrag om hva og hvordan Prima Jæren og Nortura skal samarbeide om å tilføre den kresne norske forbrukeren kvalitets kjøtt, som gjør forbrukeren i stand til å sette kvalitet foran pris. Prima Jæren sin forretningside er å være «hoff leverandør» av den aller beste kvalitet av kjøtt i ferskvare disken. Gjennom samarbeide Prima Jæren og  Nortura, presenterer Nortura  Angusavtalen gjennom mange av sine anlegg. Dette sikrer jevn og god tilførsel av Angus produsert på konsept for Prima Jæren.

Dette var bakgrunnen for at Rune Undheim, senior bonde og ide-maker fra Finsland , ønsket å sette Agder fylkene på kartet som kvalitets leverandør av storfe kjøtt. Det skal produseres kvalitetskjøtt  på lokale beiteressurser og med Agder som kvalitetsramme.

Det er liten tvil om at AA denne kvelden satte stort engasjement i sving blant sindige Sørlands- bønder. Hva er kvalitet, og hvordan kan vi produsere den. Her kommer testing på Angusgården inn. Prima skal gjøre sitt  ytterste for at produsenten skal få de beste forutsetninger til å produsere høymarmorert kjøtt. Vi skal møte fremtiden med det beste vi har, kvalitets produksjon av kjøtt, norske råvarer og med den norske naturen som forbrett.

Vi ønsker Agder lykke til med satsing på kvalitets produksjon av kjøtt.

 

Magnar Sandanger