Neste produsentmøte blir 3. mars kl.19.00 på Kviamarka

Produsentmøte 3. mars

Hold av datoen 3. mars for neste produsentmøte som holdes på Kviamarka kl. 19.00.

Agenda for kvelden:
Kl. 19.00 – Velkommen v/Anbjørn
Kl. 19.05 – Info om året som har gått v/Anbjørn
Kl. 19.20 – Tilførsel/samarbeid Nortura v/Harald
Kl. 19.35 – Info fra produsentkontaktene v/Alf, Georg og Leif Håkon Korsbø
Kl. 20.10 – Mat
Kl. 20.45 – Prima Jærens fremtid v/Lars Kåre Linnerud