Leveringsbetigelser smågris

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 03.06.2019

Bonuser og Puljetillegg  Jæren smak Smågris

Sist oppdatert 03.06

 • Notering Jæren smak 760 kr pr stk.
 • Jæren Smak Tillegg 28 kr pr stk.
 • Bonus Jæren Smak   10 kr pr stk.
 • Overvekt > 25   12 kr pr kg
 • Puljetillegg: 10 – 99 stk 35 kr pr stk.
 • Puljetillegg: over 100 stk 85 kr pr stk
 • Forebyggende-helsearbeid 20 kr pr stk
 • Frakt Selger -15 kr pr stk
 • Frakt Kjøper 25 kr pr stk
 • For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom alt etter hvem som transporterer smågrisen. Transport kan leies på timebasis fra JBR, vi kan hjelpe med utforming av avtalen.
 • Bonus Jæren Smak, beregnes og utbetales etter hvert kalenderår
 • Leveringsbetingelser Gris gjeldene fra 03.06.2019