Lammesesongen 2015

Produsentinformasjon for årets lammesesong

Nå er vi i gang med ny spennende lammesesong. Vi har hatt en krevende vår med tanke på været, men det ser ut til at det er lys i tunnelen nå. Dielam produksjonen er nå avsluttet, vi har mottatt mye gode lam som selges godt, og ser nå frem til mottak av Jæren Smak lam.

Tidlig Jæren Smak lam
Tidlige JS lam starter uke 27 til og med uke 31, da er det et ekstra tillegg på disse lammene på 20 kr/kg + grunnpris og alle tillegg. Dette blir trappet ned med 2 kr/kg pr uke, inn til vi starter med vanlig Jæren Smak lam fra uke 32, som da blir 7 kr/kg (vanlig JS tillegg).

Jæren Smak lam
Nytt for årets sesong er at vektgrensen på Jæren Smak lam er økt fra 23 kg til 25 kg (dette fordi vi har salg og etterspørsel på disse lammene). Dette slår positivt ut for treffprosenten og for de som det passer å levere noe tyngre lam. Når det gjelder produksjonen av Jæren Smak lam er det viktig å gjøre de rette tiltak (Kraftfor, beite, avvenning, til rett tid). Jæren Smak lam produksjonen er fra uke 32 til og med uke 42.

Kriterier tidlige Jæren Smak lam og Jæren Smak lam

  • Kontrakt: For å levere inn til Jæren Smak lam, må man ha kontrakt. Dette for å vite hva vi har å tilby, og å selge til kundene, da etterspørselen er stor.
  • Nøyaktig innmelding, med antall og at innmeldingsdag som er ONSDAG overholdes.
  • HUSK Nabohenting: Samarbeid med naboen og få en større pulje.

Krav til Prima lam: Slaktevekt fra og med 16,1 kg klasse O+ eller bedre, første fettrekk fra 3+, da med kr 4 (gjelder kun lam). Lam under 13 kg og dårligere enn O trekkes med 7 kr/kg.

Krav til Jæren Smak lam: Lam fra 18-25 kg, 2+, 3- og 3 i fett og R eller bedre i klasse.

Puljetillegg 10-49 stk. 50-99 stk. 100+ stk.
Sau og lam 1 kr pr. kg 2 kr pr. kg 3 kr pr. kg

 

Tilleggs oversikt (kr/kg) Uke

27

Uke

28

Uke

29

Uke

30

Uke

31

Uke

32-42

Tidlig JS lam 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 0,00
JS lam- vanlig 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Prima lam 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Total tillegg 22,50 20,50 18,50 16,50 14,50 9,50

Sesong tillegg er 

  • Uke 32 :        Kr 5,- pr kilo
  • Uke 33-36 :  Kr 4,- pr kilo
  • Uke 37-39 :  Kr 3,5,- pr kilo

     
Etterbetaling 1000-2000kg 2001-4000kg 4001-6000kg 6001-8000kg 8000+ kg
Sau og lam 2,00 kr/kg 2,50 kr/kg 3,00 kr/kg 3,50 kr/kg 4,00 kr/kg

 

Dersom dere har spørsmål eller lurer på noe, så er det bare å ta kontakt.

Ønsker dere alle en god lammesesong.

Mvh.

Leif Håkon Korsbø, Tilførselsleder Småfe, tlf: 92 82 84 20, e-mail: leif@prima.as