Invitasjon til produsentkveld

Produsentmøte for våre svineprodusenter

Velkommen til produsentmøte for svineprodusenter i Kviamarka.

Den 26.09.19, kl. 19.00, ønsker vi å invitere til produsentmøte.

Agenda:

  • Drøs og god mat.
  • Status Kjøtt Norge, Prima’s strategi og videreutvikling v / Anbjørn.
  • Oppdaterte leveringsbetingelser v / Harald
  • Veien videre v/ Eli Ann
  • Avslutning

Håper å se mange av dere!