Info Jæren Smak og Dielam 2015

Prima Jæren ser frem til en spennende sesong på Jæren Smak og Dielam.

Se vedlagt presentasjon for informasjon omkring Jæren Smak lam og Dielam i 2015.

Dielam_2015