Ekstraordinær prisjustering gris !

Prima justerer gradvis vedtatt prisoppgang

Etter vedtaket i omsetningsrådet onsdag 01.02 med påfølgende vedtak fra markedsregulator med en gledelig oppgang på 2,00 i Engrospris fra 28.02.22 justerer Prima dette gradvis for å få en sikre tilgangen på gris disse ukene etter følgende plan. 

Økningen i avregningspris blir da slik:

Mandag 7. februar  (uke 6)   + 0,50 kr/kg  

 Mandag 14. februar (uke 7) + 0,50 kr/kg

Mandag 21. februar (uke 8) + 0,50 kr/kg

Mandag 28. februar (uke 9) + 0,50 kr/kg

NB! Dette har ingen annen betydning enn at tillegget kommer direkte på avregningsprisen og ikke som et eget tillegg.