Prima Angus – Bli kjent med Prima Jæren sin Angus satsning i Norge

Hva er Angus:

Black Angus er en ren kjøttfèrase og med det menes, at dyret er avlet opp med en eneste tanke og det er å bli best mulig kjøtt. Det finnes en rekke kjøttfèraser i Norge, med på generell basis så satses det lite på kjøttfè i forhold til melkeproduksjon.

Angus finnes både i rød/brun og sort, men det er den sorte som er mest utbredt. Det er også rasen Black Angus som Prima Jæren satser på sammen med MENY som kjøttfè rase. Black Angus er også verdens suverent mest utbredte rase når det kommer til produksjon av kjøttfè. Verdens mest kjente «biffnasjoner» som USA, Australia, og Uruguay bruker Angus og derfor volumet på verdensbasis. Bakgrunnen for denne utbredte bruken av Angus er at den er en meget takknemlig rase å jobbe med for produsentene. Rasen omdanner og utnytter fòret den spiser meget godt til førsteklasses kjøtt, og den er svært allsidig med hva den kan og vil spise. Angus regnes som rase nr 1, når det kommer til spisekvalitet. Spisekvalitet måles ofte i mørhet på kjøttet, samt intramuskulært fett (marmorering). Det er som kjent fett som bærer smaksbildet i enhver matrett eller råvare, og gjennom å være en rase som gir en gjennomsnittlig god fettstruktur så er Angus blitt kjent for å være best på smak.

En lang rekke av verdens mest profilerte kokker og restauranter har valgt Angus som «sin» rase og litt av hemmeligheten for å skape et godt Steakhouse.
Storbritannia har fått æren av å være opprinnelseslandet for denne edle rasen, og det finnes mange som vil ha det til at det var de Nordiske landene som tok med seg denne rasen til Storbritannia på vikingtiden. Uansett er det siden midten av 1700-tallet dannet en rekke fremragende raser fra Storbritannia som har fått stor betydning internasjonalt, og størst av de alle er Aberdeen Angus, eller Black Angus.

I Norge er Angus ofte brukt som et tillegg for Norske bønder for å holde utmarksbeite/Naturbeite under kontroll og hindre gjengroing av landskap. I motsetning til melkekyr, så er Angus som en levende jordbruksmaskin å regne på fremkommelighet, og den er perfekt til å utnytte naturbeite, utmark og høyfjell på en veldig god måte. Angus er som sagt en robust rase som har gode egenskaper når det kommer til avl. Dyrene er rolige, et godt lynne, og har en god flokkmentalitet. De har i tillegg meget gode morsinstinkt og passer meget godt på kalvene sine. Det gjør at kalvene er sikret en god inngang i livet, og får en god oppvekst gjennom å gå ca 6-7 mnd med moren sin. Mødrene gir godt med melk, og gjør kalvene raskt livskraftige. Etter perioden ved å gå sammen med moren, blir kalvene satt sammen og gis et eget foringsprogram.

Angus er også en rase som kan gå ute nesten hele året, og da er Sør-Vest Norge med det vi kan kalle «Nordsjø klima» med lite snø og jevn temperatur. Store utmarksområder som dyrene kan leve fritt på, og tilgang på naturlig vekster gjennom hele året. I gjennomsnitt så kreves det et areal på ca 7-7,5 mål med utmarksbeite i en sesong. Angus danner da en meget miljøvennlig og riktig utnyttelse av ressursene som finnes i naturen. Det er også en kostnadseffektiv og mer «riktig» måte å drive dyrehold på.

Angus vokser relativt raskt og legger godt på seg med det den finner i naturen, men for å sikre en lik og mest mulig stabil kvalitet, blir det supplert med et kraftfôr basert på rug, hvete og mais + mineraler og vitaminer.

Dyrevelferd er et punkt som alltid har vært viktig for oss i Prima Jæren og det setter sterke krav til best mulig behandling når det kommer til bondens arbeid med sine dyr. Vi mener det er en klar sammenheng mellom dyrets velferd og kvaliteten på kjøttet som vi får fra dyret. Gjennom å jobbe ut i fra et system som belønner kvalitet, så mener vi at vi stimulerer til økt dyrevelferd på gårdene. Forskjellen mellom et dyr av dårlig kvalitet og ett med god spisekvalitet skiller det flere tusen kroner i betaling pr dyr. Vi har også tro på at jo tettere man tilegner seg dyrets naturlige oppvekst og livssyklus, så vil man se gode resultere på kjøttkvaliteten.

Prima Jæren og MENY har sammen et banebrytende forsøksprogram hvor vi ser på bruken av forskjellige fôr, og målbildet vårt i fremtiden er dyr som bare har fått spise gress, såkalt «Grass-fed».
De tidlige resultatene i dette arbeidet, viser at Grass-fed flokkene holder meget god kvalitet, og nå jobbes det mer forskjellige gresstyper for å finne riktig formel på 100% lokalt gress. Vi søker en mest mulig naturlig oppvekst på dyrets egne betingelser. Angus har alle de egenskaper som gjør at de lever sitt naturlige liv ute når været tillater det, og delene av året som tillater det.