Regionalt Matmanifest for Rogaland

Prima Jæren bidrar til å skape sterkere regional identitet for mat & reiseliv.

Prima Jæren var en av bidragsyterne i en workshop for å skape et regionalt Matmanifest for hele vår region. Manifestet skal kunne erkjenne verdien av lokal matproduksjon og norske råvarer og være et løft for å bevare, styrke og utvikle matproduksjon og matkultur fra Rogaland. Det ferdige matmanifestet skal skape stolthet og være bevisstgjørende og motiverende for strategier, beslutninger og handlinger. Slik skal det også bidra til synlighet i og for regionen.

Slike matmanifest skal kunne fremme sunt kosthold basert på lokale råvarer, bidra til god matkultur og måltidsglede og skape forståelse for hvor maten kommer fra og hvordan den blir produsert. I Rogaland har vi kanskje bedre forutsetninger enn de fleste hva gjelder mat og drikke; her har vi 20-30% av råvareoppstrømmen i Norge, 17000 som jobber i matindustrien, vi er størst på tomater og alle dyreslag, har en stor næringsmiddelindustri, internasjonale impulser, nasjonale matarrangementer, noen av landets ypperste restauranter og noen av verdens beste kokker. Samtidig har vi en innovasjonskraft og drivkraft som preger folkene som bor og jobber her.

Endelig manifest skal proklameres under åpningen av årets Gladmat.