Egenmeldingsskjema besøkende

Om besøkende / innleid personell skal inn i produksjonslokaler, må dette være avtalt på forhånd.

Alle skal gjennom personal sluser før inngang til produksjonslokaler.

Alle skal være iført engangsdresser, lue og fotposer. Ringer, klokker og smykker må tas av.

Hender skal vaskes og påføres desinfiseringsvæske. Det er ikke lov å ta på slakteskrotter eller kjøttvarer av noe slag.  Har du sår/ rifter på hendene skal det brukes plaster og engangshansker.

Besøk / innleid personell skal ledsages av en ansatt. Kontakt personen er ansvarlig for at besøkende/ innleid personell har lest besøksregler før adgang til produksjonslokaler.

De som er ansvarlig for besøkende / innleid personell skal sikre korrekt bekledning og tilstrekkelige hygieniske tiltak alt etter hvilken sone vedkommende skal ferdes i.

Det er forbudt å fotografere i produksjonsområdet. Besøkende/ innleid personell har taushetsplikt.

Dersom det er nødvendig for innleid personell å medbringe egne materialer til service/ vedlikehold skal materialet (Eks. smøremiddel) være næringsmiddelgodkjent.

Det er ikke tillatt å medbringe eller nyte nøtter av noe slag eller produkter som inneholder nøtter i Prima Brands lokaler.