Prima Jæren trekker tilbake råvarer etter salmonellautbrudd

Prima Jæren trekker tilbake produkter med importert storfekjøtt fra Tyskland etter
salmonellautbrudd. Varepartiene er solgt til et begrenset antall kunder. I tett samarbeid
med Mattilsynet og kundene har vi kalt tilbake det aktuelle vareparti slik at det ikke skal
oppstå nye smittetilfeller.

18. januar ble det produsert et parti med importert storfe fra Tyskland. Det er fra dette partiet
påvist positiv Salmonella Enteritidis ved en kjøttskrapprøve. Alle slakteskrottene i det berørte
partiet ble rutinemessig testet for Salmonella før import, og resultatene fra disse prøvene var
negative.

Kjøttskrapprøven med funn av Salmonella enteritidis er innsendt til et akkreditert laboratoriet
for rutinetest for Salmonella. Resultatet fra denne typen prøver tar lengre tid å analysere, og det
er ikke krav om tilbaketrekking av varer da det kan være flere årsaker til at man får en positiv
prøve .

– Ved å trekke råvarer fra det aktuelle vareparti tilbake tar vi vårt ansvar på alvor. Det at
vi kan være kilden til at flere personer har blitt syke tar vi tungt innover oss, sier
styreleder Anbjørn Øglend.

Prima Jæren begynte handel med det aktuelle slakteriet for 8 år siden og har strenge
kontrollrutiner i Tyskland for å avdekke eventuelle positive prøver der nede. Alle rutiner er
fulgt, men likevel kan altså dette skje.

– Ved siden av å gå gjennom alle våre rutiner og forsikre oss om at vi har alt på stell
fremover, så er vårt viktigste tiltak å gjøre storfeproduksjon mer attraktivt i Norge. Men
per i dag er det ikke nok tilgjengelig norsk råvare, så import er nødvendig.

Prima Jæren beklager det inntrufne overfor berørte kunder og forbrukere.

 

Kontaktinfo:
Anbjørn Øglend
Styreleder
anbjorn@prima.as
+47  907 91 665