Prima Jæren investerer for fremtiden

Vårt anlegg på Kviamarka er under ytterligere oppgradering

Det er en kjent sak at Prima Jæren har et mål om å bli Norges beste tilbyder av rene kjøttprodukter, og vi ser det i tillegg som helt essensielt å ha den mest effektive produksjonen. Det er derfor også i år besluttet å investere millionbeløp i oppgradering av utstyr og lokaliteter.
Vi er allerede i gang med arbeidet og i slutten av mars måned vil en mer effektiv linje for nedskjæring og pakking av Gris stå klar. Et helt nytt anlegg for skjæring av Småfe vil også bli klar til lammesesongen 2016.

I tillegg så «krydrer» vi anlegget med fasiliteter som muliggjør tørrmodning av kjøtt (Dry Aging), samt et helt nytt demonstrasjon og utviklingskjøkken. Dette vil forbedre våre muligheter for økt produktutvikling, og konseptutvikling med nye og eksisterende kunder.