Prima Jæren er Årets Matskattleverandør

Menys butikkansatte er ikke i tvil om hvem som er deres favorittleverandør

Kjedens ansatte har kåret hvilken lokalmatprodusent de mener er best. Blant kriteriene var kvalitet, tilgjengelighet og produktutvikling. Målet er å stimulere til nyskaping og vekst blant lokale norske produsenter. Prima Jæren er en tydelig favoritt hos de Meny-ansatte.

– Denne kåringen henger høyt, både hos leverandørene, hos kundene og internt hos oss i MENY. Kundene ønsker et større utvalg av unike og lokale produkter. Vi har i dag samarbeid med 450 lokalmatprodusenter og arbeider hele tiden for å ha det rette sortimentet, sier Kjuus i en pressemelding.

Prima Jæren har hatt en betydelig vekst de siste årene gjennom et tett samarbeid med Meny. Særlig berømmes selskapet for arbeidet de har gjort for å utvikle kvalitetsstandarden Jæren Smak og for stadig å lansere nye produkter som markedet vil ha.

– Vi opplever Prima Jæren som en organisasjon med ekstrem lidenskap for det de holder på med. De er kompromissløse på kvalitet, samtidig som de lytter til markedet og innspill de får fra våre kjøpmenn. På den måten har de klart å skape vekst i kategoriene løsvekt kjøtt, bearbeidet kjøtt, pålegg og pølser. Det er ingen tvil om at Prima Jæren har funnet suksessformelen, sier Espen Lie, leder av Meny-lauget

Også landbruksminister Sylvi Listhaug har uttalt seg om vinneren.
– Det Prima Jæren har fått til er til inspirasjon for andre mindre produsenter over hele landet. Det er nettopp denne typen bedrifter vi trenger flere av i landbruket: Bedrifter som tenker nytt, som tenker lokal verdiskaping, og som lager produkter som den moderne forbrukeren etterspør, sier Listhaug i pressemeldingen.

Nå oppretter Meny et eget fond for å støtte og premiere lokalmatprodusenter. Målet er å bidra til å utvikle flere unike produkter fra alle deler av landet. Årlig vil en jury gi inntil to millioner kroner til produsenter som presenterer gode ideer.