Prima Storfe i Egersund

Norpri har inngått leieavtale med Nortura i Egersund

PRIMA STORFE I EGERSUND
Norpri har inngått en avtale med Nortura om å leie produksjonslokalene i Egersund som blir ledige etter beslutningen om å flytte Nortura`s egen storfeskjæring til Rudshøgda og Malvik. Norpri er et felles selskap for skjæring av storfe, eid 51 prosent av Prima Jæren og 49 prosent av Nortura. Prima kjøper også overflødige maskiner og utstyr fra skjæreavdelingen ved Nortura Egersund til bruk for storfeskjæring for Prima.
Avtalen er en videreføring av det industrielle samarbeidet som Prima Jæren og Nortura innledet i 2013, hvor Nortura overtok ansvaret for slakting av Prima Jærens dyr. Norpri regner med oppstart i Egersund rundt 1. august 2021.
Skjæring av 6000 tonn Storfe som i dag finner sted på Kviamarka flyttes til Egersund, og vil kunne gjennomføres effektivt og med maksimalt fokus på matsikkerhet direkte i forlengelse av slaktelinja. Flytting av finstykkingsavdeling, prosessering av ferske farseprodukter og detaljistpakking for dagligvare er under vurdering.
Omsetningsverdien av volumene som flyttes er i størrelsesorden NOK 400 mill. Anlegget tilføres om lag 30 arbeidsplasser.
”Tilgangen til ytterligere spesialtilpassede lokaler er viktig for vår videre utvikling”, sier styreleder Anbjørn Øglend i Prima Jæren i en kommentar. ”Vår omfattende satsing på nisjer og lokal produksjon er sterkt ønsket hos forbruker og i markedet, og gir oss grunnlag for vekst og ekspansjon”.
Lokalene vil bli benyttet til videre volumbygging og innovasjon knyttet til Norsk Angus, hvor Prima Jæren har landsdekkende distribusjon i samarbeid med Meny. Den fysiske nærhet til Angusgården forenkler dette arbeidet.
Anlegget vil også utnyttes til forsterket satsing på Matfylket; merkeordningen for mat fra Rogaland som Prima Jæren har tatt initiativ til.
”Vi skal aktivt arbeide videre med utvikling i alle dyreslag. Skjæring og finstykking av gris og lam vil videreføres på Kviamarka, som forblir vårt hovedanlegg. Flytting av storfeskjæringen er et tiltak som vi har ønsket å gjennomføre i flere år; det gir økt effektivisering og mer fokuserte driftsformer også på Kviamarka”, fortsetter Øglend.
”Gjennom 20 år har Prima Jæren arbeidet med en tydelig visjon om å anvende landbruks- og matvarekompetansen på Jæren til å skape kvalitetsprodukter som varehandel og forbruker ser merverdier i”, fortsetter Øglend. ”Vår vekst og våre resultater viser at vi lykkes med denne type arbeidsform. Tilgangen til anlegget i Egersund blir en viktig brikke i vår videre ekspansjon.”