NYTT AVREKNINGSSYSTEM I PRIMA SLAKT

vi innfører nytt avrekningssystem fra mandag 01.02.21

                                                                                                         

Prima starter innføringen av nytt avregningssystem fra MANDAG 01.02.2021.

Da er tiden inne for å gjøre forbedringer på avregningssystemet vårt. Vårt endelige mål er etablering av «Mitt Prima». Her vil dere produsenter finne all relevant informasjon om innmelding, avregning og historiske data. Vi føler oss trygge på at når dette er på plass (mars/april) vil dere produsenter oppleve dette som en stor forbedring.

Det kan i forbindelse med endringen nå kunne bli noe forsinkelse på utsendelse av selve avregningsbrevet, både på e-post og post. Det vil ikke bli forsinkelse på utbetalingsdato.

Når du mottar det nye avregningsbrevet etter 1. Februar 2021 vil det inntil videre være noen endringer.  Avregningsbrevet blir uten sammendraget «leveranse hittil i år» men bruttobeløpet hittil i år, vil fortsatt stå på avregningen.

Så vil vi så raskt som mulig få på plass resterende, slik at både innmelding, fakturaer og slaktewebben er inkludert. Da vil en kunne logge deg inn på «Mitt Prima» og finne alle relevante opplysninger knyttet til ditt forhold mot Prima Slakt. Dette vil gi både bedre og enklere oversikt for deg som produsent, men det vil også gjøre det mye enklere for oss å slå opp i opplysninger vi trenger.

Når nytt avregningssystem innføres, vil ikke returslakt trekkes fra avregningen. Alle dyr blir avregnet, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending.

Slakting og inntransport

I forbindelse med overgangen har vi lagt opp til en mer moderat slakteplan, spesielt i starten av uka, slik at vi sikrer at overgangen går godt.

Det vil kunne bli justeringer av hentetidspunkt i forhold til oppsatt henteplan. Om dette skulle skje vil du bli fortløpende orientert om det. Vi ber om forståelse for at dette er en stor og krevende omlegging og vi gjør alt vi kan for at dette skal gå så smertefritt som mulig.

Obs. Når du sender storfe til slakt, ikke meld ut dyra fra husdyrregisteret før etter de er slaktet.

Med vennlig hilsen

Gjengen i Prima Slakt as