Litt justeringer på leveringsbetingelser gris

Øker tillegget på smågris

Teo-griser

Endring leveringsbetingelsene på gris.

Prima gjør en liten justering på betingelsene fra mandag 05.04 ved at vi endrer navn på «Jæren Smak tillegget» vi har på smågris til «Prima tillegg» Samtidig så følger vi konkurrenten slik at vi øker dette tillegget med 10,- slik at det blir 38,- til smågrisprodusenten mens slaktegrisprodusenten fortsatt vil betale 28,- som nå. I første omgang gjelder denne «bonusen» frem til 02.07.21 så vil markedssituasjonen avgjøre om den fortsetter.

Smågrisprisen går opp 20,- mandag 05.04 slik at ny pris blir 910,- i tillegg blir den en liten justering på noteringsprisen som gir en oppgang på 20 øre pr kg fra samme dato. Disse to siste endringene er felles for alle slakteria.