Trygg mat

Mål

Kvalitetsmål: Prima Jæren AS skal være best på kvalitet!
Kvalitetspolicy: ”Kvalitet er når kunden kommer tilbake, og ikke produktet.”

Vi har et mål om å selge våre kunder så trygg mat som overhodet mulig. Dette skal gjøres ved å skape en bedriftskultur der folk føler ansvar for arbeidet de gjør, og automatisk gjør alt som er mulig for å etterleve kvalitetssystemet. Et kvalitetssystem blir aldri ferdig, det må hele tiden videreutvikles og forandres i takt med rammebetingelsene (kundekrav, forskriftskrav, krav i standarder). Utfordringen er å se til at kvalitetssystemet ikke blir til et papirsystem, men et effektivt hjelpemiddel som alle forstår å bruke og ikke minst forbedre med sikte på å øke kundens tilfredshet.

God kvalitet i alle ledd av produksjonen!

Et produkts kvalitet bestemmes av produktets evne til å tilfredsstille brukerens behov, ønsker, krav og forventninger. Består produktet prøven, har det riktig kvalitet.

Egenkontroll

For at Prima Jæren skal kunne leve opp til målsetningen sin, har vi en streng egenkontroll i alle ledd av vår produksjon.

Egenkontrollens omfang:
Sporing
Produksjonskontroll
Produktkontroll
Rengjøring
Personlig hygiene
Sporing

Korrekt sporing i alle ledd er viktig for oss, og er en god sikkerhet for våre kunder. Regelmessig gjennomføres sporingsøvelse i alle våre bedrifter.

Hvordan vi sporer varer hos Prima Jæren AS:
Alle slaktedyr er merket med øremerkes for identifikasjon. Mattilsynet og Prima Jæren AS samarbeider om identifikasjon av dyrene på fjøset. Dyrene legges inn med eier på vårt datasystem. Alle slakteskrotter får en skrottlapp med identifikasjon opplysninger. Skrottlappen har også en 128 strekkode av internasjonal standard. Alle skrotter skannes på vei ut av hallen. I skjærehall blir skrottlappene skannet inn.

Det betyr at datamaskinen vet hvilken skrott som til enhver tid skjæres. Stykningsdetaljene pakkes, og får påført et eget lot -nummer på etikett. Det samme gjelder sorteringer som kvernes, blandes og pakkes. Uansett hvilken emballasje sorteringen går oppi, så merkes den med etikett med sporingsdata. Etiketten innholder hvor dyret er født, hvor dyret er slaktet, hvor dyret er skåret, lot. nr. og autorisasjonsnummer. Varer som selges går alltid gjennom ekspedisjon. Plukkseddel som viser en oversikt over det aktuelle salget, blir påført lot. nr på hver vare enhet. Plukkseddel blir arkivert, for evt. tilbaketrekking eller lignende.

Sporing

Korrekt sporing i alle ledd er viktig for oss, og er en god sikkerhet for våre kunder. Regelmessig gjennomføres sporingsøvelse i alle våre bedrifter.

Hvordan vi sporer varer hos Prima Jæren AS:
Alle slaktedyr er merket med øremerkes for identifikasjon. Mattilsynet og Prima Jæren AS samarbeider om identifikasjon av dyrene på fjøset. Dyrene legges inn med eier på vårt datasystem. Alle slakteskrotter får en skrottlapp med identifikasjon opplysninger. Skrottlappen har også en 128 strekkode av internasjonal standard. Alle skrotter skannes på vei ut av hallen. I skjærehall blir skrottlappene skannet inn. Det betyr at datamaskinen vet hvilken skrott som til enhver tid skjæres. Stykningsdetaljene pakkes, og får påført et eget lot -nummer på etikett. Det samme gjelder sorteringer som kvernes, blandes og pakkes. Uansett hvilken emballasje sorteringen går oppi, så merkes den med etikett med sporingsdata. Etiketten innholder hvor dyret er født, hvor dyret er slaktet, hvor dyret er skåret, lot. nr. og autorisasjonsnummer. Varer som selges går alltid gjennom ekspedisjon. Plukkseddel som viser en oversikt over det aktuelle salget, blir påført lot. nr på hver vare enhet. Plukkseddel blir arkivert, for evt. tilbaketrekking eller lignende.

Produksjonskontroll

Temperaturovervåkning, hygiene og bakteriologi.

Alle produksjonslokaler, kjøle og fryselager blir kontinuerlig temperatur overvåket. Temperaturkontroll er et sentralt kritisk punkt i all matproduksjon, når det er snakk om å hemme bakterier ved lav temperatur. Å ha god kontroll med temperaturen er derfor svært viktig for oss. For at våre produkter skal ha en optimal bakteriologisk kvalitet holdes temperaturen i våre produksjonslokaler under 10 °C, og temperaturen i produktene holdes under 5 °C.

For å sikre at våre produksjonslokaler tas det regelmessige renholdsprøver av lokalene og utstyret. I tillegg til våre egne kvalitetskontroller fører det offentlige mattilsynet tilsyn av våre bedrifter.

Det tas daglige mikrobiologiske analyser av våre produkter. Det tas også regelmessige svaber prøver av våre slakt for å ha god kontroll på den mikrobiologiske kvaliteten. Alle våre kunder som måtte ønske det kan på oversendt analyserapport på varer de mottar.

Produktkontroll

Vår produktkontroll omfatter:

– Holdbarhetstesting
– Gassmålinger av gasspakkede produkter
– Temperatur kontroller
– Kontroll av etiketter og merking
– Interne sporingsøvelser
– Visuell kontroll
– Kjemiske analyser
– Mikrobiologiske analyser

Ta kontakt med vår kvalitetsavdeling for datablader på våre produkter.

Rengjøring

Prima Jæren AS sine produksjonslokaler rengjøres daglig av et eksternt renholdsfirma. Renholdsfirmaet har flere års erfaring innen næringsmiddelrenhold og har spesialisert seg på problemstillinger og renhold innen næringsmiddelproduksjon og dens utfordringer. Firmaets medarbeidere på næringsmiddelrenhold har gjennomført omfattende opplæring på forståelse av hygiene og praktisk gjennomføring.

Før produksjonsstart tas det daglige visuelle kontroller på at renholdet er 100 %.

Personlig hygiene

Alle våre ansatte må ved ansettelse levere helseattest. Ved ny ansettelse blir hygiene og ordensregler gjennomgått med hver enkelt.
Det holdes jevnlig hygiene kurs for de ansatte. Våre produksjonslokaler er delt inn i ulike soner, med strenge krav til bekledning i de ulike sonene. Soneskillene er tydelig merket, våre hygieneinstruksjoner er hengt opp rundt om i våre lokaler.