Prima samler all operativ virksomhet i Prima Jæren AS

”Prima Jæren ser store muligheter i et forbruker- og restaurantmarked som i stigende grad verdsetter stabilt god kjøttkvalitet. Vi samler nå all vår operative virksomhet i Prima Jæren AS for å være best mulig rustet for å videreutvikle rollen som den ledende kvalitetsleverandøren av norsk kjøtt”, sier nytilsatt daglig leder Lars Kåre Linnerud.

Avtalen som er inngått om slakterisamarbeid med Nortura innebærer tilgang til landets mest effektive infrastruktur for slakting av storfe, gris og småfe. Dette skal vi utnytte til fordel for våre kunder og produsenter  slik at varen kommer mest mulig kostnadseffektivt mellom gård og sluttbruker, fortsetter Linnerud.

Dessuten betyr den at vi nå kan sette all vår energi og fokus på det vi er best på, nemlig å utvikle produsentmiljøer som skaffer oss kjøttvarer av stabilt meget høy kvalitet. Den jobben som Prima Jæren har gjort gjennom de siste 10 årene viser at norsk kjøtt kan være av ypperste kvalitet. Historisk har Norsk kjøttbransje slitt med stabiliteten på produktene, innimellom godbitene har det vært altfor mye middels kvalitet.

Gjennom kvalitetskrav og godt samarbeid med våre produsenter har vi bedret stabilitet og kvalitet.  Men her er fortsatt rom for bedring. Og vi skal bringe dette førsteklasses kjøttet frem til sluttkundene på en måte som ivaretar kvaliteten og sikrer at forbruker kan anvende kjøttet på best mulig måte. Vi skal også sikre bedre tilgjengelighet på kjøttet gjennom bredere distribusjon.

Samling av alle aktiviteter i et selskap styrker vår gjennomføringsevne, vi skal være en effektiv og lyttende samarbeidspartner både for produsenter og kunder.

Gjennom de siste årene har norske forbrukere vært på en fasinerende matreise. Bevisstheten rundt hva vi spiser er blitt høyere. Mange spiser gjerne lokal og kortreist mat, og forbrukers kunnskap om hva som er god kvalitet samt verdsettelse av dette er økt.

Prima Jæren har vært en del av denne reisen. Vi tror utviklingen vil fortsette, og vårt klare mål er å videreutvikle oss som den ledende innovatør og foretrukne leverandør av kjøtt av stabilt førsteklasses kvalitet med basis i Matfatet Jæren, avslutter Linnerud.

Hovedeier Anbjørn Øglend går inn som styreleder i Prima Jæren AS, mens tidligere styreleder i Prima Gruppen Bent Fuglesang fortsetter i styret. Det gjør også Arne Larsen Økland ny i styret er Inge Morten Braut.