Prima dekket bordet, når storfint besøk ankom gården

 

Åna fengsel og Prima samarbeider om utvikling av verdens beste biff

Åna fengsel har avviklet sitt tradisjonelle husdyrbruk, lagt om driften og tilpasset satsingen i tråd med kriminalomsorgens strategi for oppfølgning av innsatte. Omleggingen innebærer blant annet en større satsing på opplæring i tekniske fag.

Det er en bevisst strategi å knytte seg til ekstern industriell utvikling, som avspeiler Åna Fengsel sitt solide «fotavtrykk» innen landbruks basert produksjon av svært høy kvalitet. Det er solide og lange tradisjoner på gras- og beite-produksjon som gjør Åna fengsel til en attraktiv samarbeidspart for Prima Jæren og Angusgården.

Åna Fengsel har valgt å satse på kjøttfe -rasen Aberdeen Angus som er den rasen som vurderings- messig, er veltilpasset for det kulturlandskapet som er dominerende på Åna. I skrivende stund drives det med omfattende ombygning av et stort gammelt sauefjøs, til et moderne ammekufjøs. Her skal det med solide tradisjoner drives avl på rasen, og ikke minst være en bidragsyter og samarbeidspartner til Angusgården der målsettingen er å utvikle verdens beste biff basert på norske råvarer.

Som kjent for de fleste driver Angusgården med omfattende forsøksvirksomhet der avl, foring og management er viktige byggesteiner på veien til å utvikle resepten på produksjon av verdens beste biff.

Vi snakker ikke om en mindre utfordring enn å tilfredsstille den «kresne» forbruker som vil ha den aller beste spisekvalitet, foredlet på norske råvarer.

 

Ny ledelse på Åna

Nylig fikk vi møte den nye fengsels lederen på Åna Odd Magne Viste, som stilte med sitt crew for å diskutere utvikling av samarbeidet, samtidig som den nye lederen fikk eierskap til hvordan Prima tenker fremover.

Vi er opptatt av å lykkes i et samarbeid der kriminalomsorgen kan få tilpasset sitt behov for industriell tilnærming, samtidig som de står i den viktige verdikjeden med å utvikle et dyremateriale som kvalitetsmessig er fremtiden i norske ferskvare punkt.