Sau og Lam

Infomøte Kviamarka 19 mai 19.00 – 22.00

Prima Brands og Prima Slakt invitere alle produsentene til et infomøte i Kviamarka torsdag 19. mai Det vil bli litt info fra Anbjørn og Rene rundt Prima Brands. Prima Slakt vil informere om hva vi holder på med for tiden og litt generelt om tingenes tilstand Vi fyrer grillene og serverer diverse grillmat og håper…

Read more

Prisløype Lam første halvår 2022

Prisløype for småfe 1. halvår 2022 oppdatert 02.02.22 Mandag 3. januar   (uke 1)     Engrospris opp 2.00 kr/kg Mandag 31. januar (uke 5)    Engrospris opp 2.00 kr/kg Mandag 28. februar (uke 9)  Engrospris opp 3.30 kr/kg Mandag 14. mars (uke 11)   Grunntilskudd opp 1.00 kr/kg Mandag 30. mai (uke 22)    Engrospris opp 4.00…

Read more

Alle våre gode produsenter

På bakgrunn av diverse presseoppslag, går vi ut fra at de aller fleste er kjent med data angrep på Nortura. Dette har fått en indirekte konsekvens for Prima Slakt, de som har slaktet i desember har vi hatt en god dialog med. Utbetalinger av avregninger er nå i rute. Status er at vi har leie-slaktet…

Read more

Leveringbetingelser Sau og Lam 2022 (oppdatert 28.03.22)

Puljetillegg Jæren Smak Sau og Lam Puljetillegg: 10–50 stk. 0,50 kr pr. kg Puljetillegg: 51–100 stk. 1,50 kr pr. kg Puljetillegg: over 100 stk. 4,50 kr pr. kg   Lam under 13 kg og dårligere enn klasse O -7,00 kr pr. kg Tidlig Jæren Smak, fra 15  til 26 kg, 2 til 3 i fett og…

Read more

Prisprognose lam 2. halvår 2020

Prisløype/prisprognose lam 2. halvår 2020 Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.     Mandag 29. juni (uke 27):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 3. august (uke 32):   Engrospris opp…

Read more

Informasjon Jæren Smak Lam

Vi vil innledningsvis kommentere en sak som sikkert er kjent for de fleste. Slik vi leser markedet nå, er det ikke grunnlag for produksjon av Dielam. Imidlertid har vi styrket tidlig Jæren Smak lam. Dette fører til at det oppnås et ok dekningsbidrag på overskuddslam. Tips for å få til dette, klikk på lenken: Jæren…

Read more