Sau og Lam

Leveringbetingelser Sau og Lam 2021 (oppdatert 27.07.21)

Puljetillegg Jæren Smak Sau og Lam Puljetillegg: 10–50 stk. 0,50 kr pr. kg Puljetillegg: 51–100 stk. 1,50 kr pr. kg Puljetillegg: over 100 stk. 4,50 kr pr. kg   Lam under 13 kg og dårligere enn klasse O -7,00 kr pr. kg Tidlig Jæren Smak, fra 15  til 26 kg, 2 til 3 i fett og…

Read more

Prisprognose lam 2. halvår 2020

Prisløype/prisprognose lam 2. halvår 2020 Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.     Mandag 29. juni (uke 27):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 3. august (uke 32):   Engrospris opp…

Read more

Informasjon Jæren Smak Lam

Vi vil innledningsvis kommentere en sak som sikkert er kjent for de fleste. Slik vi leser markedet nå, er det ikke grunnlag for produksjon av Dielam. Imidlertid har vi styrket tidlig Jæren Smak lam. Dette fører til at det oppnås et ok dekningsbidrag på overskuddslam. Tips for å få til dette, klikk på lenken: Jæren…

Read more

Prima Jæren sitt samarbeid med OS ID

Prima Jæren og OS ID har en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at du får rabatt på øremerker. Rabatt fra OS ID Årets sauemerketilbud er nå sendt ut. Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. 25 % rabatt ved bestilling innen 22. november 2019 20 % rabatt ved bestilling innen 20.…

Read more

Jæren Smak Sau-Lam

Nedenfor er leveringsbetingelser for Jæren Smak Sau – Lam Leveringsbetingelser LAM gjeldene fra 05.09.2019    …

Read more