Gris

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 01.03.21

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak (gjeldende fra 10.01.21) 890 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.…

Read more

Justeringer på priser 29.06

Noen små endringer på gris fra 29.06   Smågrisprisen opp 20,- Så har markedsregulator (Nortura) gjort en endring på prisen mellom 90,1 og 95 kg. Det er nå topp pris opp til 93 kg istedenfor til 90. Dette er gjort for å redusere litt på det store fallet på 1,60 for gris fra 90,1 og…

Read more

RIKELIG MED SMÅGRIS!

Det er for tiden rikelig med smågris i markedet hos oss. Etter en høst med anstrengt smågris marked har vi nå hatt noen måneder med god balanse i markedet. Dessverre så har vi nå et lite overskudd og er derfor på jakt etter eventuelle tomme hus/fjøs eller andre egnede lokaler for å produserer slaktegris. Vi…

Read more

Prisprognose gris 2. halvår 2020

Prisløype/prisprognose gris 2. halvår 2020 Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2020/2021 på 33,89 kr/kg.   Mandag 29. juni (uke 27):   Engrospris opp 0,80 kr/kg   Mandag 24. august (uke 35):   Engrospris opp 0,80 kr/kg   Mandag 28. september (uke 40):   Engrospris opp 0,50 kr/kg (endra…

Read more

Leveringsbetingelser gris

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak (gjeldende fra 18.05.2020) 830 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.…

Read more

Leveringsbetingelser Gris Juni 2020

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak (gjeldende fra 29.06.20) 850 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.…

Read more

Leveringsbetingelser Gris 2020

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak 750 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk. Puljetillegg: 70–99 stk. 70 kr pr. stk.…

Read more

Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferd for gris

Alle som steller gris skal innen nyttår ta et kurs som går gjennom basiskunnskap og praktisk arbeid med dyrevelferd for gris. Dette er et krav i dyrevelferdsprogrammet for svin som næringa har innført i 2019.  Animalia har i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs for dyreeiere og røktere. Kurset har fokus på praktisk arbeid…

Read more