Gris

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 19.07.21

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Prima Smågris (gjeldende fra 19.07.21) 1010 kr pr. stk. Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres) Bonus Prima Smågris (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr…

Read more

Litt justeringer på leveringsbetingelser gris

Endring leveringsbetingelsene på gris. Prima gjør en liten justering på betingelsene fra mandag 05.04 ved at vi endrer navn på «Jæren Smak tillegget» vi har på smågris til «Prima tillegg» Samtidig så følger vi konkurrenten slik at vi øker dette tillegget med 10,- slik at det blir 38,- til smågrisprodusenten mens slaktegrisprodusenten fortsatt vil betale…

Read more

Justeringer på priser 29.06

Noen små endringer på gris fra 29.06   Smågrisprisen opp 20,- Så har markedsregulator (Nortura) gjort en endring på prisen mellom 90,1 og 95 kg. Det er nå topp pris opp til 93 kg istedenfor til 90. Dette er gjort for å redusere litt på det store fallet på 1,60 for gris fra 90,1 og…

Read more

RIKELIG MED SMÅGRIS!

Det er for tiden rikelig med smågris i markedet hos oss. Etter en høst med anstrengt smågris marked har vi nå hatt noen måneder med god balanse i markedet. Dessverre så har vi nå et lite overskudd og er derfor på jakt etter eventuelle tomme hus/fjøs eller andre egnede lokaler for å produserer slaktegris. Vi…

Read more

Prisprognose gris 2. halvår 2020

Prisløype/prisprognose gris 2. halvår 2020 Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2020/2021 på 33,89 kr/kg.   Mandag 29. juni (uke 27):   Engrospris opp 0,80 kr/kg   Mandag 24. august (uke 35):   Engrospris opp 0,80 kr/kg   Mandag 28. september (uke 40):   Engrospris opp 0,50 kr/kg (endra…

Read more

Leveringsbetingelser gris

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak (gjeldende fra 18.05.2020) 830 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.…

Read more

Leveringsbetingelser Gris Juni 2020

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak (gjeldende fra 29.06.20) 850 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.…

Read more

Leveringsbetingelser Gris 2020

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak 750 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk. Puljetillegg: 70–99 stk. 70 kr pr. stk.…

Read more