Gris

Infomøte Kviamarka 19 mai 19.00 – 22.00

Prima Brands og Prima Slakt invitere alle produsentene til et infomøte i Kviamarka torsdag 19. mai Det vil bli litt info fra Anbjørn og Rene rundt Prima Brands. Prima Slakt vil informere om hva vi holder på med for tiden og litt generelt om tingenes tilstand Vi fyrer grillene og serverer diverse grillmat og håper…

Read more

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 01.01.22

Bonuser og puljetillegg Prima Smågris (Endringer i rødt) Notering Prima Smågris (gjeldende fra 07.02.22) 1080 kr pr. stk. ( + 100,- ) Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres) Bonus Prima Smågris (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 – 35 kg 15 kr pr. stk. + 3,0 Puljetillegg:…

Read more

Ekstraordinær prisjustering gris !

Etter vedtaket i omsetningsrådet onsdag 01.02 med påfølgende vedtak fra markedsregulator med en gledelig oppgang på 2,00 i Engrospris fra 28.02.22 justerer Prima dette gradvis for å få en sikre tilgangen på gris disse ukene etter følgende plan.  Økningen i avregningspris blir da slik: Mandag 7. februar  (uke 6)   + 0,50 kr/kg    Mandag 14. februar…

Read more

Prisløype gris 1. halvår 2022

Grunnet ekstraordinær pris justering bli prisprognosen for 1. halvår 2022 nå seende sånn ut. Mandag 03.01 (uke 1)  Engrospris opp 1,10 kr/kg Mandag 28.02 (uke 9) Engrospris opp 2,00 kr/kg Dette gir da fra 28.02 en planlagt PGE for 1. halvår 2022 på 38,50 kr/kg…

Read more

Alle våre gode produsenter

På bakgrunn av diverse presseoppslag, går vi ut fra at de aller fleste er kjent med data angrep på Nortura. Dette har fått en indirekte konsekvens for Prima Slakt, de som har slaktet i desember har vi hatt en god dialog med. Utbetalinger av avregninger er nå i rute. Status er at vi har leie-slaktet…

Read more

Prisprognose gris 2. halvår 2021

Prisløype/prisprognose gris 2. halvår 2021   Mandag 27. september (uke 39):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 11. oktober (uke 41):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 6. desember (uke 49):   Engrospris ned 0,40 kr/kg   Mandag 13. desember (uke 50):   Engrospris ned 0,40 kr/kg            …

Read more

Litt justeringer på leveringsbetingelser gris

Endring leveringsbetingelsene på gris. Prima gjør en liten justering på betingelsene fra mandag 05.04 ved at vi endrer navn på «Jæren Smak tillegget» vi har på smågris til «Prima tillegg» Samtidig så følger vi konkurrenten slik at vi øker dette tillegget med 10,- slik at det blir 38,- til smågrisprodusenten mens slaktegrisprodusenten fortsatt vil betale…

Read more

Justeringer på priser 29.06

Noen små endringer på gris fra 29.06   Smågrisprisen opp 20,- Så har markedsregulator (Nortura) gjort en endring på prisen mellom 90,1 og 95 kg. Det er nå topp pris opp til 93 kg istedenfor til 90. Dette er gjort for å redusere litt på det store fallet på 1,60 for gris fra 90,1 og…

Read more

RIKELIG MED SMÅGRIS!

Det er for tiden rikelig med smågris i markedet hos oss. Etter en høst med anstrengt smågris marked har vi nå hatt noen måneder med god balanse i markedet. Dessverre så har vi nå et lite overskudd og er derfor på jakt etter eventuelle tomme hus/fjøs eller andre egnede lokaler for å produserer slaktegris. Vi…

Read more