Priser

Infomøte Kviamarka 19 mai 19.00 – 22.00

Prima Brands og Prima Slakt invitere alle produsentene til et infomøte i Kviamarka torsdag 19. mai Det vil bli litt info fra Anbjørn og Rene rundt Prima Brands. Prima Slakt vil informere om hva vi holder på med for tiden og litt generelt om tingenes tilstand Vi fyrer grillene og serverer diverse grillmat og håper…

Read more

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 01.01.22

Bonuser og puljetillegg Prima Smågris (Endringer i rødt) Notering Prima Smågris (gjeldende fra 07.02.22) 1080 kr pr. stk. ( + 100,- ) Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres) Bonus Prima Smågris (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 – 35 kg 15 kr pr. stk. + 3,0 Puljetillegg:…

Read more

Ekstraordinært tillegg Storfe uke 6 – 8

I forbindelse med den ekstra prisjustering omsetningsrådet og markedsregulator gjorde gjeldende fra 28.02.22 vil Prima innføre denne justeringen allerede fra mandag 07.02.22 (uke 6) Dette for å sikre tilgangen disse ukene frem til den 28.02.22 Det vil fremkomme på avrekningen som «Prima Sesongtillegg»  Sesongtillegget bortfaller mandag 28.02 da engrosprisen justeres med 2,00   …

Read more

Ekstraordinær prisjustering gris !

Etter vedtaket i omsetningsrådet onsdag 01.02 med påfølgende vedtak fra markedsregulator med en gledelig oppgang på 2,00 i Engrospris fra 28.02.22 justerer Prima dette gradvis for å få en sikre tilgangen på gris disse ukene etter følgende plan.  Økningen i avregningspris blir da slik: Mandag 7. februar  (uke 6)   + 0,50 kr/kg    Mandag 14. februar…

Read more

Prisløype gris 1. halvår 2022

Grunnet ekstraordinær pris justering bli prisprognosen for 1. halvår 2022 nå seende sånn ut. Mandag 03.01 (uke 1)  Engrospris opp 1,10 kr/kg Mandag 28.02 (uke 9) Engrospris opp 2,00 kr/kg Dette gir da fra 28.02 en planlagt PGE for 1. halvår 2022 på 38,50 kr/kg…

Read more

Prisløype Lam første halvår 2022

Prisløype for småfe 1. halvår 2022 oppdatert 02.02.22 Mandag 3. januar   (uke 1)     Engrospris opp 2.00 kr/kg Mandag 31. januar (uke 5)    Engrospris opp 2.00 kr/kg Mandag 28. februar (uke 9)  Engrospris opp 3.30 kr/kg Mandag 14. mars (uke 11)   Grunntilskudd opp 1.00 kr/kg Mandag 30. mai (uke 22)    Engrospris opp 4.00…

Read more

Prisløype storfe 1 halvår 2022

Prisløype for storfe 1. halvår 2022 gjeldende fra 14.03.22 Prisløype for storfe 1. halvår 2022 oppdatert 02.02.22 Prisløype for storfe 2. halvår 2021 Prisløype for storfe 1. halvår 2021.  …

Read more

Kjære alle Storfe produsenter!

Som dere kanskje har fått med dere har det skjedd et skifte i Prima Slakt. Magnar Sandanger skal konsentrere seg fullt og helt om Angus, og jeg er så heldig å få overta jobben som tilførselsleder på Storfe. Ser virkelig frem til å få jobbe sammen med alle de dyktige bøndene i Prima Slakt. Håper…

Read more