Priser

Prisprognose gris 2. halvår 2021

Prisløype/prisprognose gris 2. halvår 2021   Mandag 27. september (uke 39):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 11. oktober (uke 41):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 6. desember (uke 49):   Engrospris ned 0,40 kr/kg   Mandag 13. desember (uke 50):   Engrospris ned 0,40 kr/kg            …

Read more

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 20.09.21

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Prima Smågris (gjeldende fra 20.09.21) 980 kr pr. stk. Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres) Bonus Prima Smågris (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr…

Read more

Få med deg det siste på ringormfronten Time, Klepp & Hå

Hei! Situasjonen rundt det pågående ringormutbruddet i Klepp, Time og Hå kan virke uoversiktlig og uklart, og det er nok mange som har spørsmål om sykdommen, livdyrhandel, soner, sanering og bruk av vaksine (for å nevne noe). Det arrangeres nå møte hvor representanter fra Mattilsynet, Arvid Reiersen fra Veterinærinstituttet og Siv Meling fra RingiROG stiller…

Read more

Leveringbetingelser Sau og Lam 2021 (oppdatert 27.07.21)

Puljetillegg Jæren Smak Sau og Lam Puljetillegg: 10–50 stk. 0,50 kr pr. kg Puljetillegg: 51–100 stk. 1,50 kr pr. kg Puljetillegg: over 100 stk. 4,50 kr pr. kg   Lam under 13 kg og dårligere enn klasse O -7,00 kr pr. kg Tidlig Jæren Smak, fra 15  til 26 kg, 2 til 3 i fett og…

Read more

Produsent informasjon, storfe

Prima bygger sin merkevare på utvikling av kjøttkvalitet. Vi har siden oppstarten systematisk arbeidet med å utvikle konsepter som fortløpende underbygger bedre kjøtt kvalitet. På storfe har vi over tid utviklet kunnskap om faktorenes orden, det være seg fett, klasse, alder og vekt. Vi vet at potensialet er relativt stort for å løfte kvaliteten på…

Read more

Nye priser livkalv

Livkalv priser Prima Slakt AS 2019 gjeldene fra 03.05.2021 Livkalv priser Prima Slakt gjeldene fra 02.september 2019. Livkalv priser Prima Slakt AS oppdatert fra 01.01.2019 oppdaterte-priser-pa-livklav-gjeldende-fra-14-11-2016 Nye priser Livkalv 2016 gjeldene fra 15 februar…

Read more