Produsenter

Kampanje på Angus kvige!!

NB: Kampanje på Angus kvie – * Dette er blant annet et godt alternativ til å styrke økonomien i melke produksjon * Tenk etter om du har kvier som kan gå inn i dette-konseptet. Vi fortsetter suksessen på Angus kvige. Uke 7-11 er satt av til kampanjen  …

Read more

Prima Storfe i Egersund

PRIMA STORFE I EGERSUND Norpri har inngått en avtale med Nortura om å leie produksjonslokalene i Egersund som blir ledige etter beslutningen om å flytte Nortura`s egen storfeskjæring til Rudshøgda og Malvik. Norpri er et felles selskap for skjæring av storfe, eid 51 prosent av Prima Jæren og 49 prosent av Nortura. Prima kjøper også…

Read more

Påmelding til ungdyrkåring av kjøttfe 2021!

Til kjøttfebønder i Nortura SA og Prima Slakt, Ungdyrkåring av kjøttfe 2021. Ungdyrkåring av kviger og okser er et praktisk opplegg for å rangere avlsdyr etter objektive kriterier som gir mulighet til å velge ut de beste dyra i egen buskap til videre avl og eventuelt til livdyrsalg. På grunn av stor geografisk spredning blant…

Read more

ENDRA KRAV TIL MKI (Matkjedeinformasjon) fra Mattilsynet

Endrede krav fra Mattilsynet til matkjedeinfo, her er viktig info du må kjenne til (Oppdatert 22.12.20) Matkjedeinformasjon (MKI) er opplysninger som kan ha betydning for mattrygghet, dyrevelferd eller dyrehelse. Mattrygghetsregelverket krever at MKI skal sjekkes av slakteriet og Mattilsynet før et dyr kan gå til slakt. Bytte av innmeldt storfe kan ikke skje siste to…

Read more

Alle Prima produsenter, viktig melding!

Hei kjære Prima produsent! Beklageligvis skjedde det en feil fra Norfersk sist uke – hvor Norsk Angus feilaktig ble merket med Tysk opprinnelse. Se pressemelding fra Norfersk vedrørende saken: Feilmerking hos Norfersk AS på Meny Norsk Angus kjøttdeig med Nyt Norge merke – 100% norsk råvare 22.10.20 ble det dessverre feilmerket et parti med 100%…

Read more