Produsentnyheter

RIKELIG MED SMÅGRIS!

Det er for tiden rikelig med smågris i markedet hos oss. Etter en høst med anstrengt smågris marked har vi nå hatt noen måneder med god balanse i markedet. Dessverre så har vi nå et lite overskudd og er derfor på jakt etter eventuelle tomme hus/fjøs eller andre egnede lokaler for å produserer slaktegris. Vi…

Read more

Prima Produsent gruppe på facebook

https://www.facebook.com/groups/553630958668032/ Hei ALLE! Vi har nå laga både ei side og ei gruppe på facebook. Sida hetter «Prima Produsent» og gruppa «Prima Produsent si gruppe» Denne er tenkt som et fora der alle produsenter som er på facebook har mulighet til å legge ut ting fra dagliglivet enten det er fine bilder av dyr eller…

Read more

Nye frister for innmelding av slakt

Ny Innmeldingsfrist for slakt på alle dyreslag fra 15.06.20   Fra 15.06 flyttes innmeldingsfristen 1 døgn frem på alle slaktedyr samt livdyr storfe. Det betyr fristen er mandag klokken 15:00 på telefon eller tirsdag 06:00 på web. For smågris gjelder samme frist som tidligere.   Dette gjøres for å kunne samordne slakteplanleggingen bedre.   Vi…

Read more

Prisprognose storfe 2. halvår 2020

Prisløype for storfe 2. halvår 2020 29.06.2020 er det foreslått en reduksjon i omsetningsavgiften med 20 øre. Avhengig av godkjenning i omsetningsrådet     Endring i omsetningsavgift Endring i engrospris Prima Sesongtillegg Sum effekt produsentpris pr kg Eks. Ung okse O 2+ Mandag 03.08.2020  kr 1,50 kr 1,50 kr 50,53 Mandag 31.08.2020   kr -0,50   kr -0,50 kr 50,03…

Read more

Prisprognose lam 2. halvår 2020

Prisløype/prisprognose lam 2. halvår 2020 Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.     Mandag 29. juni (uke 27):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 3. august (uke 32):   Engrospris opp…

Read more

Prisprognose gris 2. halvår 2020

Prisløype/prisprognose gris 2. halvår 2020 Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2020/2021 på 33,89 kr/kg.   Mandag 29. juni (uke 27):   Engrospris opp 0,80 kr/kg   Mandag 24. august (uke 35):   Engrospris opp 0,80 kr/kg   Mandag 28. september (uke 40):   Engrospris opp 0,50 kr/kg (endra…

Read more

Leveringsbetingelser gris

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak (gjeldende fra 18.05.2020) 830 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.…

Read more

Leveringsbetingelser Gris Juni 2020

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Jæren Smak (gjeldende fra 29.06.20) 850 kr pr. stk. Jæren Smak Tillegg 28 kr pr. stk. Bonus Jæren Smak (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.…

Read more