Produsentnyheter

Prima førjulstreff

Prima førjulstreff   Onsdag 15.12 blir det en liten samling for alle Prima produsenter på Undheim Samfunnshus. Vi møtes klokka 13.00 til en liten runde med informasjon fra Prima Jæren, Prima Slakt og litt fra hvert av de 3 dyreslaga. Så serverer vi et godt måltid med julemat og tar sikte på å avslutte ca…

Read more

Slakting i forbindelse med Jul – 21

Slakting jule ukene 2021 blir som følger: Gris Uke 51 Slakting kun mandag (begrenset antall) Uke 52 Slakting mandag – torsdag Storfe Uke 51 Slakting kun mandag (begrenset antall) Uke 52 Slakting mandag – torsdag Småfe Uke 50 er siste slakteuke i 2021 Uke 2 er første slakteuke i 2022   NB!! MELD INN I…

Read more

Prisjusteringer i forbindelse med Jul på gris

Prisjusteringene blir som følger: Uke 49, fra 6. desember settes prisen på gris fra 90 til 95 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 95 til 105 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg. Uke 50, fra 13. desember settes…

Read more

Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 15.11.21

Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Smågris Notering Prima Smågris (gjeldende fra 15.11.21) 980 kr pr. stk. Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres) Bonus Prima Smågris (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk. Overvekt > 25 12 kr pr. stk. Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk. Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr…

Read more

Leveringbetingelser Sau og Lam 2021 (oppdatert 01.11.21)

Puljetillegg Jæren Smak Sau og Lam Puljetillegg: 10–50 stk. 0,50 kr pr. kg Puljetillegg: 51–100 stk. 1,50 kr pr. kg Puljetillegg: over 100 stk. 4,50 kr pr. kg   Lam under 13 kg og dårligere enn klasse O -7,00 kr pr. kg Tidlig Jæren Smak, fra 15  til 26 kg, 2 til 3 i fett og…

Read more

Prisprognose gris 2. halvår 2021

Prisløype/prisprognose gris 2. halvår 2021   Mandag 27. september (uke 39):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 11. oktober (uke 41):   Engrospris opp 0,50 kr/kg   Mandag 6. desember (uke 49):   Engrospris ned 0,40 kr/kg   Mandag 13. desember (uke 50):   Engrospris ned 0,40 kr/kg            …

Read more

Prima satser på økt salg av lokalmat!

Idsøe konsernet kjøper 2/3 av Toma Mat A Idsøe konsernet, som eies av Albert Idsøe og Anbjørn Øglend, har i dag inngått en avtale med Strømme Gruppen AS for kjøp 2/3 av aksjene Toma Mat AS Partene karakteriserer transaksjonen som et partnerskap. Rolf Magne Strømme vil fortsatt ha en sentral rolle både som daglig leder…

Read more

Litt justeringer på leveringsbetingelser gris

Endring leveringsbetingelsene på gris. Prima gjør en liten justering på betingelsene fra mandag 05.04 ved at vi endrer navn på «Jæren Smak tillegget» vi har på smågris til «Prima tillegg» Samtidig så følger vi konkurrenten slik at vi øker dette tillegget med 10,- slik at det blir 38,- til smågrisprodusenten mens slaktegrisprodusenten fortsatt vil betale…

Read more

Prima Jæren trekker tilbake råvarer etter salmonellautbrudd

Prima Jæren trekker tilbake produkter med importert storfekjøtt fra Tyskland etter salmonellautbrudd. Varepartiene er solgt til et begrenset antall kunder. I tett samarbeid med Mattilsynet og kundene har vi kalt tilbake det aktuelle vareparti slik at det ikke skal oppstå nye smittetilfeller. 18. januar ble det produsert et parti med importert storfe fra Tyskland. Det…

Read more

Årsmøte TYR på teams

Husk Årsmøte til Tyr Rogaland i kveld kl 19:30 på Teams Både daglig leder og styreleder blir med på møte, for å informere om korleis Tyr jobber opp mot jordbruksforhandlingene Og etter innspill og spørsmål gjennomføres ordinært årsmøte.. Send en meling til Inger Johanne Bligaard så får du tilgang til digitalt årsmøte. Tlf- 970 97…

Read more