Nye leveringsbetingelser og Jæren smak krav storfe

Oppdaterte Leveringsvilkår, gjeldende fra 2019

Leveringsbetingelser gjeldene fra 02.07.2018 Storfe

2018

Det skjer en del endringer på storfeprisene fra 2. juli. vi skal oppdatere deg i forhold til fremtidige endringer.

Vi skal prøve å oppsummere dette først, og så informere om de enkelte endringene punktvis.

Engros løypen for 2018 er lagt. Det er likevel viktig å presisere, dette er avhengige av at vi ikke får forstyrrelser, som vær og vind osv. Slike forhold kan påvirke løypen som er lagt.

Samtidig er det også varslet en betydelig endring i klassetilleggene. Dette betyr at merprisen for en klasse E+, i forhold til P-, øker med nesten 6 kr./kg.

Økningen er veldig stor også i klasse U og R, og vi venter at dette vil bety en noe svakere pris i P-klassene. Samtidig vil klassetilleggene forsvinne, slik at den totale forbedringen i de beste klassene vil bli justert noe ned.

I høstsesongen er det nok storfe i Norge, Nortura frøs inn på reguleringslager sist høst, og vi frykter at det samme vil skje i år. Dette er en dyr ordning. Det er mer ønskelig at vi får storfe levert jevnere utover året. Det vil gi deg som bonde bedre pris totalt, men da må mer storfe leveres fra slutten av desember til slutten av august. Dette vil stimulere til bedre pris totalt sett.

Dette er ikke endringer som i stor grad påvirker totalen. Fra slutten av august kommer det endringer som reduserer pris og tillegg. Det må dere ta hensyn til når dere planlegger levering.

Endring av storfepriser sommer/ høst 2018

Sesongtillegg (justeres etter marked) 0,00

 • Prima ku P- til E+ (ung/ku og ku) 3,00
 • Prima kilo pluss 300 klasse R- til E+(kvige, kastrat,u/ku og u/okse) 1,50
 • Premium kilo pluss 350 klasse R- til E+ (kvige, kastrat, u/ku og u/okse) 2,00
 • Prima kilo pluss 300 Gjeldende fra 20.08.2018 0,75
 • Premium kilo pluss 350 Gjeldende fra 20.08.2018 1,00
 • Prima kilo pluss 300 Gjeldende fra 10.09.2018 0,00
 • Premium kilo pluss 350 Gjeldende fra 10.09.2018 0,00
 • Prima kilo pluss 300 Gjeldende fra 17.12.2018 0,75
 • Premium kilo pluss 350 Gjeldende fra 17.12.2018 1,00
 • Prima kilo pluss 300 Gjeldende fra 07.01.2019 1,50
 • Premium kilo pluss 350 Gjeldende fra 07.01.2019 2,00
 • Prima kjøttfe-avtale inngåt kjøttfeavtale: klasse R- til E+ ( kvige,kastrat, u/ku og u/okse) 4,00
 • Prima kjøttfe-avtale blir redusert til 3 kr pr kg i perioden 01.10.18 til 30.11.18
 • Jæren smak tillegg ( Se jæren smak krav ) 2,00
 • Prima-tonnasjeavtale 0,45 til 1,00 pr kg i forhold til kvantum. (etterbetales ved års slutt.)