Storfe

Tilførselsleder Magnar Sandanger, telefon 481 14 525, mail: magnars@prima.as

Biff, Angus

LIVDYR – KJØP OG SALG

Vi har stort behov for oksekalver fra 100 – 200 kg.
Har du spørsmål, ta kontakt:
Telefon 51 79 86 00 mellom kl 0700 og 1700
eller på e-post prima@prima.as
Tillegg og krav på kalv, se her.
Priser på kalv, se her.

Les mer