Svin

Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger. Systemet erstatter dagens Helseweb for avlsbesetninger og den tradisjonelle helsegrisordningen for smågrisselgende besetninger.

Link til Helsegris finnner du her

Brukermanual for veterinærer

En kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, skal gi et godt grunnlag for målrettet rådgiving og positiv økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent, samtidig som det skal sikre slakteriorganisasjonene kvalitet på dyrene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne. Dette er viktig for å ivareta tillitten i markedet. En forutsetning for å klare dette er at det foreligger dokumentasjon på forholdene i besetningene.
Per i dag er det bare i avlsbesetninger, smågrisselgende besetninger og purkeringer at det stilles krav om faste veterinærbesøk med standardisert innhold. Den nye ordningen vil inkludere alle norske svinebesetninger.

(kilde: Animali.no)

Les mer

Prisløype 1. halvår 2016 Gris

  • Prisprognose gris:
  • Ambisjonen er å ta ut målpris for avtaleåret15/16, forutsatt at markedssituasjonen tillater det. Gitt denne forutsetningen, legges det opp til en prisoppgang på 0,40 kr pr kg den 28 Mars
Les mer

Produsentmøte i Kviamarka

IMA samling

Det fremgår av bildet at stemningen var god, på produsentmøte som nylig ble avholdt i Kviamarka.

Tema;

Mrsa og rutiner, kvalitet på smågris og slaktegris.

terter

Det ligger verdighet og respekt over dette bildet. En høyt respektert fagmann takkes av, og en ny ønskes velkommen.

Lykke til begge to.

Les mer

Status MRSA

Kjære Prima produsenter.

Det har været litt hektisk de siste 2 uker med MRSA og alt usikkerhet som den fører med. Det ser nu ut som Mattilsyn har overblikk og saneringer er på gang. Når vi ser på hvor galt det kunne ha gått, kan vi bare sige takk for at også denne gang gikk Prima sine produsenter fri. Der var 2 besetninger som var båndlagte p.g.a. at de hadde fått levert livdyr fra formerings besetning. Begge var fri, så bra. Når vi ser på dagen i dag og fremover er det så viktig at hver enkelt produsent har kontroll på hva som har adgang til gårdsbruket. Hvem kommer i fjøset og avdeling gris? Ingen som ikke har sin vanlige gang i avdelingen skal inn uten hue, munnbind, hansker, sko og kleder som er tilgjengelig i innslusing på Gården. Innslusing blir også brukt at dokke selv, husk!!

Når en avløser kommer tilbake fra sitt hjemland skal han bruke hue, hansker, munnbind og kler som tilhører gården. Dette inntil han er testet. Kler og alt som har været med i utlandet skal ikke i kontakt med Norges husdyr produksjon. Se også på nettsider om smitte beskyttelse.

Husk dere selv har det største ansvaret, men uten det blir en frykt i hverdag. Tenk over hvordan trafikken er på gården og ta en sund vurdering som dere får til at fungere i hverdagen. MRSA er bare en utfordring av mange, husk nyd hverandre og hverdagen. Denne dag er til for at leve ut, den kommer ikke igjen. Også stort tillykke med utmerkelsen som beste leverandør til Meny. Husk ingen flott slutning, uten en kjempe start. Dere er fantastiske.

Kjærlig hilsen Alf. Prima Slakt.

 

 

Les mer

IMA samling

Det fremgår av bildet at stemningen var god på produsentmøte som nylig ble avholdt i Kviamarka.

Tema;

Mrsa og rutiner, kvalitet på smågris og slaktegris.

terter

Det ligger verdighet og respekt over dette bildet. En høyt respektert fagmann takkes av, og en ny ønskes velkommen.

Vi ønsker begge to lykke til.