Svin

Tilførselsleder Leidulf Sigmundstad, telefon 452 87 830, mail: Leidulf.sigmundstad@prima.as

Produsentmøte i Kviamarka

IMA samling

Det fremgår av bildet at stemningen var god, på produsentmøte som nylig ble avholdt i Kviamarka.

Tema;

Mrsa og rutiner, kvalitet på smågris og slaktegris.

terter

Det ligger verdighet og respekt over dette bildet. En høyt respektert fagmann takkes av, og en ny ønskes velkommen.

Lykke til begge to.

Les mer

Status MRSA

Kjære Prima produsenter.

Det har været litt hektisk de siste 2 uker med MRSA og alt usikkerhet som den fører med. Det ser nu ut som Mattilsyn har overblikk og saneringer er på gang. Når vi ser på hvor galt det kunne ha gått, kan vi bare sige takk for at også denne gang gikk Prima sine produsenter fri. Der var 2 besetninger som var båndlagte p.g.a. at de hadde fått levert livdyr fra formerings besetning. Begge var fri, så bra. Når vi ser på dagen i dag og fremover er det så viktig at hver enkelt produsent har kontroll på hva som har adgang til gårdsbruket. Hvem kommer i fjøset og avdeling gris? Ingen som ikke har sin vanlige gang i avdelingen skal inn uten hue, munnbind, hansker, sko og kleder som er tilgjengelig i innslusing på Gården. Innslusing blir også brukt at dokke selv, husk!!

Når en avløser kommer tilbake fra sitt hjemland skal han bruke hue, hansker, munnbind og kler som tilhører gården. Dette inntil han er testet. Kler og alt som har været med i utlandet skal ikke i kontakt med Norges husdyr produksjon. Se også på nettsider om smitte beskyttelse.

Husk dere selv har det største ansvaret, men uten det blir en frykt i hverdag. Tenk over hvordan trafikken er på gården og ta en sund vurdering som dere får til at fungere i hverdagen. MRSA er bare en utfordring av mange, husk nyd hverandre og hverdagen. Denne dag er til for at leve ut, den kommer ikke igjen. Også stort tillykke med utmerkelsen som beste leverandør til Meny. Husk ingen flott slutning, uten en kjempe start. Dere er fantastiske.

Kjærlig hilsen Alf. Prima Slakt.

 

 

Les mer

IMA samling

Det fremgår av bildet at stemningen var god på produsentmøte som nylig ble avholdt i Kviamarka.

Tema;

Mrsa og rutiner, kvalitet på smågris og slaktegris.

terter

Det ligger verdighet og respekt over dette bildet. En høyt respektert fagmann takkes av, og en ny ønskes velkommen.

Vi ønsker begge to lykke til.